АКТУАЛНО

Това е син текст Това е зелен текст

Покана за събитие

Letters_Partners

 

График –учебно време, ДЗИ и ДИ за СПК
Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V – VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V – VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)

 

Матури – ДЗИ и ДИ за СПК

 

Сесия май-юни

 

Български език и литература – 21 май 2019 г., начало 08,00 ч.;

Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2019 г., начало 08,00 ч.;

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 май 2019 г. – 31 май 2019 г.

1.Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – 5.03 – 18.03.2019 г.

2.Допускане до ДЗИ – до 17.05.2019 г.

3.Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 17. 05.2019 г

4.Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ – до 17.05.2019 г.

5.Оценяване на изпитните работи – 25.05 – 08.06.2019 г.

6.Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 13.06.2019 г.

ДИ за СПК

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК/теория/
До 10.05.2019 г. – подаване на заявления за допускане до ДИ за СПК

Сесия август-септември

Български език и литература – 28 август 2019 г., начало 08,00 ч.;

Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2019 г., начало 08,00 ч.;

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2019 г. – 04 септември 2018 г.

1.Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – 1.07 – 12.07.2019 г.

2.Допускане до ДЗИ – до 22.08.2019 г.

3.Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 23.08.2019 г.

4.Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ – до 23.08.2019 г.

5.Оценяване на изпитните работи – 29.08.- 07.09.2019 г.

6.Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 10.09.2019 г.

 

Патронен празник<font color=”blue”>Това е син текст</font>