гимназиален етап

ДЗИ и НВО

Дати за провеждане на ДИ за СПК през учебната 2020/2021 г.

  1. Януарска сесия.

теория -21 януари 2021 г.

практика – 25 януари 2021 г.

  1. Юнска сесия .

теория -за  трета степен на професионална квалификация – 04 юни 2021 г.

практика – 1 юни -2 юни 2021 г.

  1. Септемврийска сесия.

теория – 9 септември 2021 г.

практика – 07.09. 2021 г.

УУП, 2020 – 2021 г.

 

УУП-VIIIa клас,2020-2021 г.

УУП-VIIIб клас,2020-2021 г.

УУП-IXa клас,2020-2021 г.

УУП-IXб клас,2020-2021 г.

УУП-Xa клас,2020-2021 г.

УУП-XIa клас,2020-2021 г.

УУП, випуск 2017-2021 г.,