графици

График , контролни и класни работи,II-ри срок,2020-2021 г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ,II – ри учебен срок на 2020-2021 уч. г.

График-консултации на учителите по учебни предмети,2020-2021 г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ,2020-2021 г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

VIII-XII клас на ПГ“Никола Йонков Вапцаров“,гр.Белица,обл.Благоевград за учебната 2020/2021 г.-I срок

ПОНЕДЕЛНИК
VIII а
VIII б
IX а
IX б
X
XI
XII
1.
Английски език
ООП  
Английски език
ООП
Обща теория на счетоводната отчетност ОтПП
Математика
ООП  
Физика и астрономия
ООП 
Чужд език по професията ОбПП
Бизнес комуникация ЗПП
2.
Биология и здравно образование  ООП  
Математика
ООП  
Английски език
ООП  
Френски език
ООП  
Български език и литература   ООП  
Гостоприемство в туристическата индустрия ОтПП
Предприемачество
ЗПП  
3.
Физическо възпитание и спорт   ООП  
Български език и литература   ООП  
Английски език
ООП  
Бизнес комуникации РПП
Икономика ОбПП
Транспорт и туристическа агентска дейност-СПП
Интернет и УЕБ технол. ЗПП/Уч.Пр 
4.
Английски език
ООП  
Обща икономическа теория РПП
Български език и литература   ООП  
Български език и литература   ООП
Английски език
ООП
Екскурзободско обслужване-СПП
Интернет и УЕБ технол. ЗПП/Уч.Пр 
5.
Английски език
ООП  
Английски език
ООП
Бизнес комуникации УП/ ОтПП
Обща теория на счетоводната отчетност РПП
Физическо възпитание и спорт   ООП  
Български език и литература   ООП  
Биология и здравно образование  ЗИП  
6.
Предприемачество
ООП  
История и цивилизация  ООП  
Френски език
ООП  
Химия и опазване на околната среда  ООП 
История и цивилизация ООП
Туристическа анимация/УП-СПП
Чужд език по професията  ЗПП  
7.
Час на класа  
Час на класа 
Час на класа   
Час на класа   
Час на класа   
Час на класа 
Час на класа  
ВТОРНИК
VIII а
VIII б
IX а
IX б
X
XI
XII
1.
Английски език
ООП  
Английски език
ООП  
Обща теория на счетоводната отчетност -ОтПП
Бизнес комуникации УП/ РПП
Биология и здравно образование  ООП  
Туристическа анимация СПП
Български език и литература  ЗИП  
2.
Математика
ООП  
Биология и здравно образование  ООП 
Философия ООП
Английски език
ООП
Организация и функциониране на хотела СПП
Български език и литература  ООП  
Икономика на търговията ЗИПП  
3.
Английски език
ООП  
Английски език
ООП  
История и цивилизация ООП
Български език и литература   ООП  
История и цивилизация ООП
Транспорт и туристическа агентска дейностСПП
Право ЗПП ММ
4.
Английски език
ООП  
Математика
ООП  
Български език и литература   ООП  
Френски език
ООП  
Организация и функциониране на хотела УП/СПП
Гражданско образование
ООП
Свят и личност
ЗП  
5.
История и цивилизация ООП
Информационни технологии   ООП   
Математика
ООП  
История и цивилизация ООП
Физика и астрономия
ООП  
Английски език
ООП  
Маркетинг
ЗПП 
6.
Физика и астрономия
ООП  
Английски език
ООП  
Английски език
ООП  
Физическо възпитание и спорт   ООП  
Икономика УП/РПП
Маркетинг в туризма УП/РПП
Електронна търговия
ЗПП 
7.
Физическо възпитание и спорт   ООП  
География и икономика
ООП
Здравословни и безопасни условия на труд ООП
Математика
ООП  
Философия ООП
Транспорт и туристическа агентска дейностУП/СПП
Електронна търговия
ЗПП 
СРЯДА
VIII а
VIII б
IX а
IX б
X
XI
XII
1.
Английски език
ООП  
Български език и литература   ООП  
Биология и здравно образование  ООП  
Обща икономическа теория ОтПП
Математика
ООП  
Туристическа анимация УП/СПП
Български език и литература  ЗП  
2.
Биология и здравно образование  ООП  
Български език и литература   ООП  
Микроикономика РПП
Информационни технологии   ООП   
География и икономика   ООП 
Математика
ООП  
Чужд език по професията  ЗПП  
3.
Английски език
ООП  
История и цивилизация ООП
Математика
ООП  
Български език и литература   ООП  
Български език и литература  ООП  
Екскурзободско обслужване-СПП
Мениджмънт ЗПП
4.
Информационни технологии   ООП   
Английски език
ООП  
Английски език
ООП  
Биология и здравно образование  ООП  
Икономика РПП
Транспорт и туристическа агентска дейност
Математика
ЗП  
5.
Български език и литература   ООП  
Физика и астрономия
ООП  
Физическо възпитание и спорт   ООП  
Философия ООП
Английски език
ООП  
Транспорт и туристическа агентска дейностУП/СПП
Производствена практика  ЗПП/пр 
6.
Български език и литература   ООП  
Английски език
ООП  
География и икономика   ООП 
Обща теория на счетоводната отчетност РПП
История и цивилизация ООП
Физическо възпитание и спорт   ООП  
Производствена практика  ЗПП/пр 
ЧЕТВЪРТЪК
VIII а
VIII б
IX а
IX б
X
XI
XII
1.
Английски език
ООП  
Английски език
ООП  
Физика и астрономия
ООП  
Икономическа информатика РПП
Български език и литература   ООП  
Транспорт и туристическа агентска дейност СПП
Мениджмънт ЗПП
2.
История и цивилизация ООП
Биология и здравно образование  ООП  
Английски език
ООП  
Обща икономическа теорияУП/ ОтПП
Френски език
ООП  
Транспорт и туристическа агентска дейност УП/СПП
Свят и личност
ЗП  
3.
Математика
ООП  
Български език и литература   ООП  
Български език и литература   ООП  
Икономическа информатикаУП/ РПП
География и икономика   ООП 
Физическо възпитание и спорт   ООП  
Право ЗПП
4.
Английски език
ООП  
Английски език
ООП  
Физическо възпитание и спорт   ООП  
Физика и астрономия
ООП  
Икономика РПП
Екскурзободско обслужване-УП/СПП
Български език и литература  ЗП  
5.
Химия и опазване на околната среда  ООП 
Математика
ООП  
Френски език
ООП  
Учебна практика по работа с документи УП/РПП
Учебна практика по работа с документи УП/РПП
Английски език
ООП  
Маркетинг
ЗПП 
6.
Английски език
ООП  
Английски език
ООП  
Приложна програма с общо предназначение УП/ОтПП
Математика
ООП  
Химия и опазване на околната среда  ООП 
Чужд език по професията ОбПП
Физическо възпитание и спорт   ЗП  
7.
Български език и литература   ООП  
Физическо възпитание и спорт   ООП  
Обща теория на счетоводната отчетност –УП/ОтПП
Бизнес комуникации УП/ РПП
Математика
ООП  
Транспорт и туристическа агентска дейност УП/СПП
Чужд език по професията  ЗПП  
ПЕТЪК
VIII а
VIII б
IX а
IX б
X
XI
XII
1.
Обща икономическа теорияРПП
Английски език
ООП  
Учебна практика по работа с документи УП/РПП
География и икономика   ООП 
Философия ООП
Български език и литература   ООП  
Математика
ЗП  
2.
Математика
ООП  
Химия и опазване на околната среда  ООП 
Английски език
ООП  
Английски език
ООП  
История и цивилизация ООП
Екскурзободско обслужване-УП/СПП
Български език и литература  ЗП  
3.
Български език и литература   ООП  
Философия ООП
Математика
ООП  
Физическо възпитание и спорт   ООП  
Химия и опазване на околната среда  ООП 
Транспорт и туристическа агентска дейност УП/СПП
Бази данни
ЗПП Уч/Пр 
4.
Английски език
ООП  
Английски език
ООП  
Химия и опазване на околната среда  ООП 
Обща икономическа теория ОтПП
Физическо възпитание и спорт   ООП  
Математика
ООП  
Бази данни
ЗПП Уч/Пр 
5.
Философия ООП
Физическо възпитание и спорт   ООП  
Информационни технологии   ООП   
История и цивилизация ООП
Биология и здравно образование  ООП  
Маркетинг в туризма –въведение РПП
Финанси ЗПП
6.
География и икономика   ООП 
Предприемачество
ООП  
История и цивилизация ООП
Здравословни и безопасни условия на труд ООП
Френски език
ООП  
Транспорт и туристическа агентска дейност УП/СПП
Физическо възпитание и спорт   ЗП  
*’’Библиотека”- 1 път седмично 2 учебни часа
*”Физическо възпитание и спорт” –Спортни дейности“Волейбол“ 8 а клас – първа,трета Сряда от месеца
*”Физическо възпитание и спорт” –Спортни дейности“Волейбол“ 8 б клас – втора,четвърта Сряда от месеца
*”Физическо възпитание и спорт” –Спортни дейности“Волейбол“ 9 а клас –    първи,трети Четвъртък  от месеца
*”Физическо възпитание и спорт” –Спортни дейности“Волейбол“ 9 б клас –    втори,четвърти Четвъртък  от месеца
*”Физическо възпитание и спорт” –Спортни дейности“Лека атлетика“ 10 клас – първи,трети  Вторник от месеца
*”Физическо възпитание и спорт” – Спортни дейности“Лека атлетика“ 11 клас – втори,четвърти  Вторник от месеца
*”Физическо възпитание и спорт” – Модул “Туризъм“ 12 клас – четвърти Понеделник от месеца– 4уч.
                                                                                                                           
                                                                                                                       Директор:Фанка Къшева
                                                                                                                              
График – писмени изпитвания, I – ви уч. срок ,2019-2020г._compressed

Заповед и график, ЗФОАприлска,редовна сесия , 2018/2019 учебна год. ,12б клас

Заповед и график за януарска с-я, ЗФО

Заповед-ЗФО