Поверителност

Защита на личните данни на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ – Белица съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).