ПРОЕКТИ

Проект “Различията като източник на познания”

https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-102110138697914/photos/pcb.126658122909782/126657749576486/